Stretnutie so seniormi 2008

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

SPOMIENKY NAŠICH SENIOROV

Stretnitie so seniormi 2008

Vo vranovskom domove dôchodcov sa dňa 5.novembra uskutočnila beseda Seniori spomínajú, na ktorej sa zúčastnili najstarší obyvatelia penziónu a študenti sexty A a 2. ročníka Gymnázia vo Vranove nad Topľou. Akcia bola organizovaná pod dohľadom výchovných poradkýň vranovského gymnázia - Zuzany Dragulovej a Viery Drobňákovej.

Návštevníci v úvode srdečne privítali všetkých prítomných, v sprievode gitary si zaspievali niekoľko piesní a po príhovore riaditeľa penziónu, Jozefa Biža, sa rozdelili do dvojíc a začali horlivé diskusie so seniormi. Rozhovory, v ktorých boli študenti zvedaví na životy a mladosť našich starších, boli plné nostalgie a trvali takmer celé popoludnie. Stretnutie bolo spríjemnené domácimi koláčmi a chlebíkmi, ktoré študenti sami pripravili. Týmto stretnutím chceli organizátori spríjemniť seniorom aspoň niekoľko chvíľ, dať im najavo, že nikomu nie sú ľahostajní a že ich životné skúsenosti môžu byť pre mladých ľudí skutočným prínosom.

V závere sa všetci prítomní rozlúčili a niektorí účastníci stretnutia sa dokonca dohodli na udržiavaní kontaktu a na ďalších návštevách.

Fotogaléria...

Kerestešová Juliana, sexta A

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc