Stretnutie so seniormi 2009

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Gymnazisti privítali seniorov

Stretnutie so seniormi 28.10.2009

V stredu 28.10.2009 sa na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou v rámci výchovného projektu Stretnutia so seniormi uskutočnilo posedenie so seniormi. Na štátne gymnázium prišli ako hostia druhákov a sexty, ktorí ich pozvali pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na príprave podujatia sa podieľalo asi 25 študentov pod vedením výchovnej poradkyne Z. Dragulovej. Pripravený bol krátky program, v ktorom sme sa predstavili ako rečníci, tanečníci či speváci. Pomocou počítačovej prezentácie sme seniorom priblížili históriu, no i súčasnosť našej školy. Stretnutie sa nieslo v duchu spoznávania a spomínania na školské časy. Seniori diskutovali so študentmi a porozprávali im, ako sa kedysi učili oni, pripomenuli si obdobie svojho štúdia. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí o školských časoch, ktoré boli úplne iné ako tie dnešné. Potom sme sa zasa my usilovali priblížiť seniorom, ako v dnešnej dobe prebieha vyučovanie a ukázali sme im napríklad aj počítačovú učebňu. Predstavili sme im stránku našej školy - www.gyvv.sk, kde už naši študenti stihli zverejniť mnoho fotografií z tejto akcie. Ukázali sme im, ako fungujú sociálne siete, a tak si seniori pozreli Facebook, Google a tiež chat. Spoločne sme si prezreli našu školu, niektorí nazreli do tried na vyučovacie hodiny. Mnohí zo seniorov, ktorí nás navštívili, sú bývalí učitelia. Našli sme mnoho spoločných tém hoci nás delia dve generácie. Spoločné dopoludnie bolo veľmi príjemné a dohodli sme sa na ďalších stretnutiach, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Týmto by sme sa chceli poďakovať riaditeľovi penziónu pre seniorov J. Bižovi za pomoc pri organizácií stretnutia. Prajeme seniorom do ďalších rokov veľa zdravia a životného optimizmu.

Nikola Migaľová, II.C

Fotogaléria

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc