Stretnutie so seniormi 2010

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
Stretnutie so seniormi 2010

Dňa 21.10.2010, vo štvrtok, sme sa my, študenti druhého ročníka a sexty Gymnázia vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Stretnutia so seniormi vybrali do vranovského Domova seniorov spolu s pani profesorkou Kočišovou. Tejto akcie sa zúčastnili aj riaditeľ DSS p. Jozef Biž a riaditeľ gymnázia RNDr. Miron Blaščák.


Po prezentácii o našej škole sme si pripravili bohatý program. Hra na rôzne hudobné nástroje ako je gitara, priečna flauta a husle, ľudový tanec, vtipná scénka, prednes poézie i spev. To všetko vyčarilo úsmev nielen na našich tvárach, ale i na tvárach našich starších priateľov. Nasledovali rozhovory dvoch generácii o životných skúsenostiach, radostiach i starostiach. Občerstvenie, ako chlebíky a koláče sme si pripravili my sami a našťastie všetkým chutilo. Na znak úcty a vďaky sme im darovali krásny kvet a sladký perník.


Je nám zadosťučinením, ak sme obyvateľom zariadenia čo i len trošku spríjemnili chvíle strávene v ňom. Tešíme sa na ďalšie stretnutia a prípadnú spoluprácu.


Adriána Švarná, Sexta A
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc