Stretnutie so seniormi 2011

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Študenti II. ročníka štátneho gymnázia na Ulici Dr. C. Daxnera vo Vranove nad Topľou v spolupráci s výchovnou poradkyňou PhDr. Máriou Kočišovou pripravili v rámci Mesiaca úcty k starším kultúrny program spojený s pohostením pre seniorov. Táto akcia prebieha každoročne na základe veľmi dobrých vzájomných vzťahov a študenti týmto spôsobom vyjadrujú úctu k staršej generácii.

Študenti si na tejto akcii dali záležať, čo sa prejavilo aj tým, že vlastnoručne piekli domáce koláče. Významnou mierou sa podieľala na tejto akcii aj vedúca jedálne pani Semjanová a to stolovaním a príjemnou atmosférou. Súčasťou akcie bolo aj predstavenie vynovených priestorov školy, z ktorých boli seniori nadšení. Všetci mali možnosť nazrieť aj na priebeh vyučovania a tak sa aspoň na chvíľu vrátili do svojich mladých čias.

Stretnutie bude pokračovať aj vzájomnými návštevami a výpomocou študentov seniorom.Frederika Karchňáková II.E a Simona Mažgútová II.C
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc