Stretnutie so seniormi 2012

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dňa 18.10.2012 žiaci II. ročníka štátneho Gymnázia na Ulici Dr. C. Daxnera vo Vranove nad Topľou v spolupráci s výchovnou poradkyňouPhDr. Máriou Kočišovou pripravili v rámci Mesiaca úcty k starším kultúrny program spojený s pohostením pre seniorov.

Potešili sme ich tradičným ľudovým tancom a spevom. Predviedli sme im aj moderný tanec v podaní skupiny Dyno a súčasné piesne im zaspievali naše druháčky. Žiaci si na tejto akcii dali záležať, čo sa prejavilo aj tým, že vlastnoručne piekli domáce koláče. Na tejto akcii sa podieľala aj vedúca jedálne pani Semjanová a to stolovaním a príjemnou atmosférou. Súčasťou akcie bolo aj predstavenie vynovených priestorov školy, z ktorých boli seniori nadšení. Všetci mali možnosť nazrieť aj na priebeh vyučovania a tak sa aspoň na chvíľu vrátili do svojich mladých čias.

žiaci II. ročníka
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc