Stretnutie so seniormi 2014

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dňa 29.10.2014 sa študenti II.B pod vedením výchovnej poradkyne PhDr.Márie Kočišovej a PaedDr. Evy Klapákovej stretli so seniormi Zariadenia pre seniorov vo Vranove n.T. v rámci Mesiaca úcty k starším. Táto spolupráca trvá už viac ako 5 rokov a prináša obohatenie tak seniorom ako aj študentom. Tentokrát sa študentky spolu soseniorkami zapojili do tvorby ručne zhotovených dekorácií kvetín, vyrezávali tekvice a pomáhali pri vytváraní knižnice pre seniorov. Strávili sme tam chvíle radosti, získavania cenných rád a spolu sme si aj zaspievali. Tešíme sa už na najbližšie stretnutia.


Študenti II.B


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc