Trestný zákon o drogách

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Zákon bol naposledy novelizovaný 1.10.94.

Obsah:


§187 Nedovolená výroba a držanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov


§188 Výroba a prechovávanie predmetov na nedovolenú výrobu


§188a Šírenie toxikománie


§218a Podávanie anabolických látok mládeži

Kto opakovane alebo vo väčšej miere podáva osobe mladšej ako 18 rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickými účinkami, na iný ako liečebný účel, potresce sa odňatím slobody až na 1 rok.

zdroj : Trestný zákonník, Materiály zo stretnutí Dobrovoľných poradcov pre drogy na školách, Cultus Nivy - Droga a Ty , 1995Návrat na:

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc