Užívanie drog a kriminalita mládeže 2017

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

V rámci primárnej prevencie užívania drog a iných sociálno-patologických javov sa študenti 1. ročníka zúčastnili besedy s kpt. Mgr. Martinou Andrekovou, príslušníčkou Policajného zboru SR vo Vranove nad Topľou na tému: Užívanie drog a kriminalita mládeže.


Študentov zaujal drogový kufor, ktorý obsahoval vzorkovnicu jednotlivých drog, pomôcky na ich užívanie, okuliare pomocou ktorých si vyskúšali aké je to byť pod vplyvom alkoholu. Získali informácie o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže pri užívaní a distribúcii drog a kriminalite spojenej s ich užívaním.


Drogy171.jpg Drogy172.jpg Drogy173.jpg

Drogy174.jpg


RNDr. Valéria Novikmecová

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc