Ukáž, čo vieš a neboj sa!!!

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dňa 2. októbra 2015 Gymnázium vo Vranove nad Topľou pripravilo zaujímavú súťaž pre základné školy vo vranovskom okrese. Cieľom súťaže bolo hravou formou overiť vedomosti súťažiacich tímov z predmetov biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika a taktiež poznatky z prvej pomoci, ošetrenia zraneného človeka pri nehode. Účastníkmi súťaže boli žiaci 9. ročníka základných škôl: ZŠ Holčíkovce, ZŠ Juh, ZŠ Lúčna, ZŠ Sačurov, ZŠ Sídlisko II a ZŠ Slovenská Kajňa.

Súťaž slávnostne otvoril primátor mesta Ing. Ján Ragan a riaditeľka gymnázia PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. . Pri jednotlivých stanovištiach žiaci základných škôl mali vyriešiť úlohy, ktoré pre nich pripravili študenti gymnázia v spolupráci so svojimi učiteľmi. Bodové rozdiely jednotlivých súťažiacich tímov boli veľmi malé, a preto o celkovom poradí rozhodol výsledný čas prekonania súťažného okruhu.

Každý tím bol zložený zo šikovných mladých ľudí, ktorí ukázali, že sa môžu popýšiť nielen svojimi vedomosťami, ale aj slušným správaním. Ceny pre všetky tímy odovzdal zástupca riaditeľa školy PhDr. Slavomír Kmec. Súťaž zorganizovali Ing. Ján Motešický v spolupráci s kolegami PaedDr. Evou Klapákovou, RNDr. Valériou Novikmecovou, PaedDr. Bernadetou Petrovou, Mgr. Lenkou Pohlodovou, Mgr. Ivetou Pribulovou.

Súťaž finančne podporila Nadácia Allianz, ktorá financovala v škole aj aktivity, ako sú nákup programovateľných robotov, experiment a stavbu veternej elektrárne.

Ďakujeme všetkým školám za účasť a dúfame, že si súťaž užili. Veríme, že niečo podobné sa nám podarí zorganizovať aj nasledujúci rok s ešte väčším počtom škôl.J. Motešická


Plagat1-allianz.jpg

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc