Ukázali sme, čo vieme!

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

V dňoch 9.4. až 10.4. 2015 sa desať žiakov našej školy (Mihóková S., Burašová K., Holková T., Doliničová R., Ongrádyová D., Ropovík R., Gera J., Košalková K., Kováčová B., Šnelcerová M.) zúčastnili celoslovenskej konferencie Ukáž, čo vieš? Reprezentovali nielen naše Gymnázium, ale aj mesto Vranov n.T. Konferencia bola vyvrcholením ich bádateľských aktivít v medzinárodnom projekte ChainReaction s projektmi The winner from Sudan a Malá vodná elektráreň. Cieľom projektu ChainReaction bolo rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanástich partnerských krajín. Jadrom projektu je riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu. Chain Reaction (Reťazová reakcia) je projekt plne financovaný Európskou komisiou.


Okrem úžasného programu konferencie naši žiaci ukázali, že aj u nás máme žiakov, ktorí naberú odvahu vystúpiť pred vedeckými kapacitami, pred profesormi a ďalšími učiteľmi z vysokých škôl a samozrejme ďalšími žiakmi gymnázií z celého Slovenska. Snaha a chuť zvíťaziť bola u oboch tímov obdivuhodná a obrovská!!! Snaha a dravosť všetkých tímov bola nakoniec ocenená obrovským potleskom a uznaním poroty. Navyše tím s vodnou elektrárňou získal so svojím výskumným projektom druhé miesto a zároveň získal aj ocenenie najlepší poster konferencie.


Žiaci projekty realizovali pod vedením učiteľov našej školy Mgr. Pohlodovej a Ing. Motešického. Srdečne ďakujeme vedeniu školy, kolegom a triednym za pochopenie a podporu.Ing. Ján Motešický

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc