Výchovy

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Ciele

Cieľom vyučovania estetickej výchovy je rozvíjať schopnosť orientovať sa v estetických a umeleckých hodnotách na základe vlastných estetických zážitkov a rozvíjať tvorivé zručnosti. Výchovno-vzdelávacie pôsobenie využívame najmä praktickou činnosťou na hodinách s názvom Tvorivá dielňa. Počas týchto vyučovacích hodín a na rôznych konzultáciách sme vytvorili práce, ktoré reprezentovali našu školu a boli veľmi úspešné.


Žiacke práce


Úspechy našich žiakov

Pravidelne každý rok sa zúčastňujeme projektu celoštátnej tematickej výtvarnej súťaže a putovnej výstavy pod názvom Prečo som na svete rád/rada. Projekt prerástol hranice našej krajiny. Za mimoriadny úspech považujeme hosťovanie vybraných prác na pôde Organizácie Spojených národov / Viedeň / 2001. Našu školu reprezentovali práce Jany Bertovej - Výpoveď a Jána Kostelníka - Svet.


Výtvarná výchova

Úspechy: 2. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Bienále detskej výtvarnej tvorby 2000. Počet prác 2573. V tematickom okruhu portrét získali Jozef Repický a Marek Repovský diplom v striebornom pásme.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc