Výsledky PS do I. ročníka gymnázia v šk. roku 2018/2019 a podrobnosti o zápise

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Výsledné poradie prijímacích skúšok po prvom kole

POZOR: V prípade, že sa nemôžete dostaviť v plánovanom čase, musíte záujem o štúdium oznámiť v tomto čase telefonicky. Inak vaše miesto prepadne ďalšiemu v poradí.

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa uskutoční podľa výsledkovej listiny uvedenej nižšie v dňoch:

Na zápis zákonný zástupca uchádzača prinesie zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne u riaditeľa základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje.

Pri zápise sa uhrádza poplatok 20€ na ISIC kartu, ktorú žiaci využívajú na kontrolu dochádzky, obedy, zľavnené cestovanie SAD, cestovanie zdarma na železnici a na zľavy v obchodoch, prípadne Orange ISIC paušál. Kartu budete mať k dispozíci pred prázdninami, aby ste mohli zľavy aktívne využívať.


KÓD	SJL	MAT	Rozhodnutie	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------													
A7003	26	30	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B6988	23	30	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B0205	29	29	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B2731	29	25	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A2609	21	22	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B4312	27	30	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8511	21	28	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A9167	24	26	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A6179	25	23	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A0760	28	22	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B9147	20	30	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B1760	25	27	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A2587	25	28	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A9926	27	24	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A2330	25	26	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8521	22	27	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A4143	21	23	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B0932	21	17	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A9490	23	27	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A3730	24	26	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A2045	25	28	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B7104	27	25	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A6729	21	27	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A7155	23	23	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A4680	25	24	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B9746	23	23	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A3051	20	29	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8444	23	21	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A4029	24	25	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A5055	25	27	B-prijatý	zápis 17.5.2018 od 12:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B1089	27	18	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A0469	24	24	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B2603	17	25	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B8208	19	18	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B5974	23	23	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A9334	22	26	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B8662	20	24	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B4065	26	20	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8144	23	24	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8210	24	19	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8457	26	17	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A4538	19	23	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A5136	23	27	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B2240	26	21	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A1411	24	24	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A1721	23	20	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A5757	24	22	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8450	24	17	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A0864	23	20	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B5664	16	22	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A2394	22	26	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A1117	19	30	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A3035	25	27	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A0393	22	20	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A2627	21	26	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B6411	20	24	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A7215	17	22	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A6288	23	23	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8993	20	22	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8621	24	15	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B8828	23	22	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B9448	18	27	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A0450	24	15	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B9296	19	22	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A3684	21	15	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A6191	25	23	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A1957	20	19	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A7691	17	25	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A9786	22	17	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A6725	21	19	B-prijatý	  zápis 18.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B3176	22	18	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise	  
A3466	18	21	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise	  
A3141	24	23	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A7125	20	17	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A5824	19	15	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B1220	21	23	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B8418	26	16	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B1485	15	22	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B9120	19	18	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A4048	20	22	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A5709	19	17	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
B6218	15	15	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A5965	18	20	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A4182	21	15	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A3962	21	19	B-prijatý	 zápis 21.5.2018 od 07:00-16:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8208	18	19	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
B5872	17	16	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
B9624	17	20	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
A8030	17	19	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
A6647	18	17	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
A7631	18	20	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
A0435	22	18	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
A2340	19	15	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
A0680	18	15	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
B2339	16	18	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
A0233	16	21	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
A7630	21	20	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
A0250	16	16	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
A4822	25	23	B-úspešný  zápis 24.5.2018 od 07:00-10:00, rozhodnutie osobne na zápise
=============================================================
A7110	19	11	N-neúspešný	neprijatý
A8411	14	15	N-neúspešný	neprijatý
A0553	18	11	N-neúspešný	neprijatý
A3736	16	13	N-neúspešný	neprijatý
B5336	14	16	N-neúspešný	neprijatý
B7470	13	11	N-neúspešný	neprijatý
A1146	16	12	N-neúspešný	neprijatý
A7002	15	4	N-neúspešný	neprijatý
A2222	15	13	N-neúspešný	neprijatý
B2106	18	9	N-neúspešný	neprijatý
A4341	19	8	N-neúspešný	neprijatý
A5222	15	13	N-neúspešný	neprijatý
B0495	8	10	N-neúspešný	neprijatý
B8001	9	13	N-neúspešný	neprijatý
A1584	4	10	N-neúspešný	neprijatý
A8423	11	16	N-neúspešný	neprijatý
B4619	11	6	N-neúspešný	neprijatý
A3274	10	6	N-neúspešný	neprijatý
A7798	7	9	N-neúspešný	neprijatý
B3601	13	14	N-neúspešný	neprijatý
B3589			Z-neprítomný	
B0660			Z-neprítomný	
B7618			Z-neprítomný	
A0018			Z-neprítomný	
A2244			Z-neprítomný	
B4750			Z-neprítomný	
A6171			Z-neprítomný	
B9299			Z-neprítomný	
B9207			Z-neprítomný															


Poradie v tabuľke odzrkadľuje kompletné kritériá vrátane postupu pri rovnosti bodov.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc