Verejná konzultácia o novej generácii programov EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a politiku mládeže

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Európska komisia otvára do 30. novembra 2010 verejnú diskusiu k trom plánovaným programom, ktoré majú od roku 2014 nahradiť existujúce programy pre vzdelávanie a odbornú prípravu, pre mládež a pre medzinárodnú spoluprácou v oblasti vysokoškolského vzdelávania.


Do konzultácií sa môžu zapojiť jednotlivci, združenia, organizácie alebo iné zainteresované strany.


Cieľom konzultácií je prostredníctvom dotazníkov zistiť názory verejnosti na koncepcie a podoby programov, ako aj na spôsoby uplatňovania programov v stratégií Európa 2020 a k jej dvom iniciatívam Mládež v pohybe a Nové znalosti pre nové pracovné miesta.


Záujemcovia sa prostredníctvom internetu môžu prihlásiť do diskusie k budúcim programom vzdelávanie a odborná príprava, mládež a medzinárodná spolupráca vo vyššom vzdelávaní a rozvoji ľudského kapitálu.


Viac informácií o jednotlivých programoch nájdete na http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_sk.htmlNávrat na:

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc