Záložka do knihy spája slovenské školy

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

V mesiaci október sa pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc študenti našej školy – Gymnázium vo Vranove nad Topľou - pod vedením PaedDr. Miroslavy Fuňákovej zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Na predmeteumenie a kultúra vyrábali záložky do knihy pre svojich „kamarátov“ z partnerskej školy, ktorú im vybrali organizátori projektu. Voľba padla na Gymnázium v Žiline, kde študenti rovnako vytvárali záložky pre našich žiakov.

Projektu sa zúčastnili triedy: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.B – vyučujúce: PaedDr.Miroslava Fuňáková, PhDr.Drahomíra Nedzbalová. Spoločne sme z týchto záložiek vybrali 140 najkrajších, ktoré sme dňa 24.10.2012 zaslali do Žiliny. Zároveň sme emailom poslali aj niekoľko fotografií záložiek i priebehu ich výroby. Na zadnú stranu záložiek si študenti napísali svoje kontaktné informácie, aby sa im v prípade záujmu mohli ozvať žilinskí gymnazisti.

Rovnako sme dňa 25.10.2012 obdržali zásielku záložiek od žilinských gymnazistov, ktoré sme rozdali medzi našich žiakov. Nadviazanie kontaktov sme už nechali na samotných študentov :-) Záverečné vyhodnotenie celoslovenského projektu bude zverejnené 30. novembra 2012 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.


Všetky záložky našich gymnazistov

Všetky záložky našich gymnazistov


Najkrajšie záložky

Najkrajšie záložky


Študenti pri výrobe záložiek

Študenti pri výrobe záložiek


Práca ukončená

Práca ukončená


Žilinské záložky

Žilinské záložky

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc