Školský vzdelávací program

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

(Rozdiel medzi revíziami)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 5: Riadok 5:
*[https://gcd.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=646745 Učebný plán - inovovaný ŠkVP JAZYKY 2018]
*[https://gcd.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=646745 Učebný plán - inovovaný ŠkVP JAZYKY 2018]
*[https://gcd.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=646760 Učebný plán - inovovaný ŠkVP MAT-FYZ-INF 2018]
*[https://gcd.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=646760 Učebný plán - inovovaný ŠkVP MAT-FYZ-INF 2018]
-
 
-
----
 
-
* [https://dl.dropboxusercontent.com/u/52539326/SkVPi.docx Inovovaný školský vzdelávací program]
 
-
 
-
 
-
* [[Inovovaný školský vzdelávací program - Osnovy pre I. a II. ročník]]
 
-
 
-
 
-
* [[Školský vzdelávací program - Osnovy pre III. a IV. ročník]]
 
-
 

Verzia zo dňa a času 06:37, 8. január 2019

Osnovy.jpg
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc