Štúdium

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

(Rozdiel medzi revíziami)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(Termíny prijímacieho konania)
 
Riadok 7: Riadok 7:
**druhý termín: 16. máj 2019                                               
**druhý termín: 16. máj 2019                                               
*Druhé kolo: 18. jún  2019
*Druhé kolo: 18. jún  2019
-
 
-
Pozvánka na 1. kolo prijímacích skúšok bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi  najneskôr do 20. apríla 2019 s uvedením miesta a začiatku prijímacej skúšky.     
 
Ak sa po prvom kole zapíše menej ako 95% úspešných uchádzačov,  riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlásiť druhé kolo prijímacích skúšok, jeho termín zverejní na webovej stránke do 6. júna 2019.
Ak sa po prvom kole zapíše menej ako 95% úspešných uchádzačov,  riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlásiť druhé kolo prijímacích skúšok, jeho termín zverejní na webovej stránke do 6. júna 2019.
-
 
+
* [https://gcd.edupage.org/a/prijimacie-skusky?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ2JnN1YnBhZ2U9Mg%3D%3D Výsledky prijímacieho konania nájdete tu.]
----
----

Aktuálna revízia z 07:41, 2. máj 2019

Prijímacie konania

Termíny prijímacieho konania

Ak sa po prvom kole zapíše menej ako 95% úspešných uchádzačov, riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlásiť druhé kolo prijímacích skúšok, jeho termín zverejní na webovej stránke do 6. júna 2019.


Odkazy


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc