Darujte nám 2% z dane

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
2 percentá

Vážení rodičia a priatelia školy, ďakujeme Vám za Vašu aktivitu pri poukazovaní 2% z dane v minulých rokoch.


Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej, prípadne právnickej osoby na účel Rodičovského združenia pri Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získa, boli a budú použité pre Vaše deti, našich žiakov pri skvalitňovaní výchovy a vzdelania.


ĎakujemeNázov organizácie: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 173196170113
IBAN: SK4909000000000107892803
Názov banky: Slovenská sporitelňa, a.s., kód banky: 0900Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ďalšie informácie o poukázaní 2% z dane z príjmov môžete nájsť na www stránke http://www.rozhodni.sk

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc