Darujte nám 2% z dane

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

(Rozdiel medzi revíziami)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
Riadok 44: Riadok 44:
*Právna forma: '''Občianske združenie'''
*Právna forma: '''Občianske združenie'''
*Sídlo: '''Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou'''
*Sídlo: '''Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou'''
-
IČO: '''173196170113'''<br>
+
*IČO: '''173196170113'''<br>
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do''' 31.3.2019''') na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do''' 31.3.2019''') na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Riadok 58: Riadok 58:
*Právna forma: '''Občianske združenie'''
*Právna forma: '''Občianske združenie'''
*Sídlo: '''Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou'''
*Sídlo: '''Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou'''
-
IČO: '''173196170113'''<br>
+
*IČO: '''173196170113'''<br>
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Aktuálna revízia z 11:39, 29. január 2019

2 percentá

Vážení rodičia a priatelia školy, ďakujeme Vám za Vašu aktivitu pri poukazovaní 2% z dane v minulých rokoch.


Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej, prípadne právnickej osoby na účel Rodičovského združenia pri Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získa, boli a budú použité pre Vaše deti, našich žiakov pri skvalitňovaní výchovy a vzdelania.


ĎakujemeNázov organizácie: Rodičovské združenie pri Gymnáziu
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 173196170113
IBAN: SK4909000000000107892803
Názov banky: Slovenská sporitelňa, a.s., kód banky: 0900Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ďalšie informácie o poukázaní 2% z dane z príjmov môžete nájsť na www stránke http://www.rozhodni.sk

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc