Dokumenty

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

(Rozdiel medzi revíziami)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
Riadok 5: Riadok 5:
| __TOC__
| __TOC__
|}
|}
-
*[http://www.gyvv.sk/down/spravy/sprava2015.pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti], jej výsledkoch a podmienkach školy na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou v šk. roku '''2015/2016'''
+
*[http://www.gyvv.sk/down/spravy/sprava2017.pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti], jej výsledkoch a podmienkach školy na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou v šk. roku '''2017/2018'''
 +
*[http://www.gyvv.sk/down/spravy/sprava2016.pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti], jej výsledkoch a podmienkach školy na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou v šk. roku 2016/2017
 +
*[http://www.gyvv.sk/down/spravy/sprava2015.pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti], jej výsledkoch a podmienkach školy na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou v šk. roku 2015/2016
*[http://www.gyvv.sk/down/spravy/sprava2014.pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti], jej výsledkoch a podmienkach školy na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou v šk. roku 2014/2015
*[http://www.gyvv.sk/down/spravy/sprava2014.pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti], jej výsledkoch a podmienkach školy na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou v šk. roku 2014/2015
*[http://www.gyvv.sk/down/spravy/sprava2013.pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti], jej výsledkoch a podmienkach školy na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou v šk. roku 2013/2014
*[http://www.gyvv.sk/down/spravy/sprava2013.pdf Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti], jej výsledkoch a podmienkach školy na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou v šk. roku 2013/2014

Aktuálna revízia z 06:39, 8. január 2019

Aktuálne dokumenty

Obsah


NÚCEM Štátny pedagogický ústav Ústav informácií a prognóz Iuventa Školský šport.sk Krajský školský úrad Prešov Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program


Interné predpisy školy

Vnútorný školský poriadok pre žiakov            
Vnútorný školský poriadok pre žiakov
(aktualizovaný 2015)
           Pre žiakov a rodičov

Termíny prázdnin 2014/2015 ISIC Stanovy Rodičovského združenia
Termíny prázdnin 2015/2016 ISIC informácie o karte
ISIC/EURO<26 a tlačivo žiadosti
Stanovy Rodičovského združenia
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania Register škôl a školských zariadení Príhovor riaditeľa školy k začiatku šk. roka
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania Register škôl
a školských zariadení
Príhovor riaditeľa školy
k začiatku šk. roka


Zákony a vyhlášky


Minulé správy a dokumenty

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc