Informácie pre uchádzačov o štúdium

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

(Rozdiel medzi revíziami)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
Riadok 13: Riadok 13:
==Inovovaný školský vzdelávací program==
==Inovovaný školský vzdelávací program==
-
*[http://wiki.gyvv.sk/images/c/cf/GCDSkVP.pdf Školský vzdelávací program 2018/2019]
+
*[http://wiki.gyvv.sk/images/c/cf/GCDSkVP.pdf '''Školský vzdelávací program 2018/2019''']
 +
 
*[https://gcd.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=627002 Inovovaný učebný plán od 2017/2018]
*[https://gcd.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=627002 Inovovaný učebný plán od 2017/2018]

Aktuálna revízia z 07:04, 8. január 2019

Termíny prijímacieho konania

Pozvánka na 1. kolo prijímacích skúšok bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 20. apríla 2019 s uvedením miesta a začiatku prijímacej skúšky.

Ak sa po prvom kole zapíše menej ako 95% úspešných uchádzačov, riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlásiť druhé kolo prijímacích skúšok, jeho termín zverejní na webovej stránke do 6. júna 2019.


Inovovaný školský vzdelávací program


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc